Verbeteringen rond terugbetalen WGA-uitkeringen

Eigenrisicodragers voor de WGA hebben het kunnen constateren: per 1 januari 2015 is een aantal zaken veranderd. Zij krijgen maandelijks nog maar één beslissing over terugbetalen. Als een uitkering met terugwerkende kracht is gewijzigd, dan staat het te verrekenen bedrag ook op deze beslissing, uiteraard met een vermelding van de bijbehorende periode. Op dit moment staat er nog in de beslissing over invorderen welk kenmerk de werkgever bij de betaling moet vermelden. Later dit jaar gaat UWV de terugbetalingsbeslissing en de invorderingsbeslissing samenvoegen. Het betalingskenmerk verandert dan ook. Het is belangrijk dat werkgevers dat kenmerk op de juiste manier vermelden. Gebeurt dat niet, dan worden de betalingen niet verwerkt. Het geld wordt dan teruggestort. Ondertussen blijft de uiterlijke betaaldatum gelden. Zodra duidelijk is wanneer deze wijziging wordt doorgevoerd, ontvangen eigenrisicodragers voor de WGA hierover een brief.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 13 april 2015