Verdeling extra coronakosten door zorgverzekeraars

De Autoriteit Consument & Markt maakt bekend dat zorgverzekeraars de extra kosten van de corona-aanpak onderling mogen verdelen.

Een zorgverzekeraar moet in normale tijden zelf opdraaien voor de financiële risico's bij hun zorguitgaven. Een samenwerking mag niet zo maar, omdat er dan anti-kartelregels overtreden worden. Die mededingingsregels worden nu echter opzij gezet door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Het risico is dat zonder een onderlinge verdeling de continuïteit van de zorg in gevaar komt. Dit komt vooral doordat zorgverzekeraars al in een vroeg stadium van de coronacrisis gezamenlijk aan zorgaanbieders financiële steun garandeerden. Daar past ook volgens de ACM bij dat een onderlinge verrekening van die kosten mogelijk moet zijn.

Informatie

  • Zorg
  • Dinsdag 27 oktober 2020