Verdiept Self-assessment voor WA-direct na contact met ACM

Het Verbond van Verzekeraars maakt na contact met de ACM bekend een verdiepingsslag te maken in zijn mededingingsrechtelijke self-assessment van een directe vorm van autoverzekering.

Het Verbond van Verzekeraars had samen met de ANWB een verzoek ingediend bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) voor een informele zienswijze over het invoeren van een directe autoverzekering. Om dat te laten werken moeten verzekeraars gezamenlijke afspraken maken over de schadeafhandeling, maar die mogen niet in strijd zijn met het Nederlandse mededingingsrecht.

De ACM heeft nu feedback gegeven. Daaruit volgt dat de ACM mogelijke voordelen herkent, maar dat er verder onderzoek nodig is waarvoor inzet van schaarse capaciteit van de ACM nodig is. De ACM heeft daarom het Verbond gewezen op de mogelijkheid van verdieping van het mededingingsrechtelijk self-assessment met de besproken onderwerpen zoals de inhoud van de onderlinge afspraken tussen verzekeraars.

Informatie

  • Schade Particulier, Schade Zakelijk
  • Dinsdag 28 juli 2020