Vereenvoudiging AOW en samenwonen 2015

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat de regels met betrekking tot samenwonen die gelden voor AOW’ers vereenvoudigen, zo blijkt uit de begroting van het ministerie van SZW voor 2014. Ouderen die nog een eigen huis hebben waar ze ook de kosten voor dragen worden per 2015 gezien als niet-samenwonend, waardoor zij een hogere AOW-uitkering (70% nettominimumloon). Deze plannen worden dit najaar uitgewerkt en zullen in een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015