Vergoedingen restitutiepolis

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven oordeelt over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg bij restitutiepolissen.

Een zorgverlener verzoekt de Nederlandse Zorgautoriteit om handhaving. Volgens de zorgverlener waren de vergoedingen van de zorgverzekeraars te laag. Die hanteerden lijsten met zelf berekende bedragen, waarbij bedragen boven die berekende bedragen automatisch werden afgewezen.

Het CBB vindt dat de Nederlandse Zorgautoriteit terecht aanwijzingen had opgelegd. Uitgangspunt van een restitutiepolis moet zijn dat de nota van de zorgaanbieder volledig vergoed wordt, behalve bij onredelijk hoge nota’s. De lijsten met vaste maxima waarvan 95% van de ingediende nota wordt vergoed vallen niet binnen die uitzondering. Niet is aangetoond dat de 5% hoogste nota’s steeds als onredelijk hoog moeten worden gezien.

Informatie

  • Zorg
  • Woensdag 29 juli 2020