Verhaal WAM-schade door volmachtpartij

Rechtbank Rotterdam oordeelt over het verhaal van een uitgekeerde WAM-schade door een gevolmachtigde.

Er loopt een WA-verzekering voor een auto met daarop een ‘clausule uitgesloten bestuurder’. Op enig moment vindt een aanrijding plaats met schade aan een andere auto.

De gevolmachtigde van de WAM-verzekeraar vordert de schade terug bij de verzekeringnemer. De uitsluitingsclausule was van toepassing, maar de schade moest op grond van de WAM toch aan tegenpartij vergoed worden.

Verzekeringnemer stelt dat ze nooit om de uitsluiting heeft gevraagd noch ingestemd. Dat er vanuit gegaan mocht worden dat de assurantietussenpersoon zelf de dekking goed kon regelen in plaats van het onder te brengen bij een volmachtpartij.

De assurantietussenpersoon mocht dat ook niet namens haar doen richting de volmachtpartij en bovendien zijn de polisvoorwaarden nooit ontvangen.

Rechtbank Rotterdam neemt aan dat verzekeringnemer opdrachtgeefster is geweest van tussenpersoon en dat de clausule namens verzekeringnemer is aanvaard. Of en in hoeverre de tussenpersoon juist heeft gehandeld, raakt de gevolmachtigde niet.

Verzekeringnemer had dan maar de assurantietussenpersoon in vrijwaring  moeten roepen in deze procedure. De kantonrechter oordeelt dat het verhaal van de WAM-schade door de volmachtpartij terecht is.

Informatie

  • Volmacht, Schade Particulier
  • Zondag 26 juli 2020