Verhaalde WGA-werkgeverspremie vormt negatief loon

De Hoge Raad heeft bepaald dat de door de werkgever verhaalde werkgeverspremie voor de WGA op het netto loon van de werknemer niet aftrekbaar is. Wel kwam de Hoge Raad tot de conclusie dat de verhaalde premie als negatief loon kon worden opgevoerd, zodat over dat deel van het inkomen geen loonheffing verschuldigd is.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015