Verhoging AOW- en pensioenleeftijd nadelig voor 56-plussers

In het akkoord tussen werkgevers- en werknemersorganisaties van 4 juni jl. over de verhoging van de AOW- en pensioenleeftijd, blijkt een regeling te zijn opgenomen op grond waarvan werknemers van 56 jaar en ouder op hun 65ste minder pensioen uitgekeerd krijgen dan ze nu opbouwen. De pensioenfondsen gaan al vanaf 2011 pensioenrechten toekennen op basis van een rekenleeftijd van 66 jaar. Er zal bekeken worden of en in hoeverre het verlies in pensioenopbouw voor 56-plussers gecompenseerd kan worden.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015