Verhoging AOW leeftijd

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de nota naar aanleiding van het verslag en de nota van wijziging betreffende het wetsvoorstel tot versnelling van de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd naar de Tweede Kamer gestuurd. Als gevolg van dit wetsvoorstel wordt de AOW-leeftijd één of meerdere maanden verhoogd voor iedereen die geboren is na 30 september 1950 en voor 1 januari 1957. Voor mensen die geboren zijn na 31 december 1956 blijft de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Voor hun verandert er dus niets. De SVB benadert ouderen circa zes maanden voor het bereiken van de AOW-leeftijd met informatie over het aanvragen van de AOW-uitkering. In het Regeerakkoord “Bruggen slaan” is opgenomen dat de AOW-leeftijd vanaf 2016 geleidelijk wordt verhoogd naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021 en vervolgens gekoppeld aan de stijging van de levensverwachting1. Daarmee wordt na 2015 een versnelling aangebracht in het tempo waarmee de AOW-leeftijd wordt verhoogd als gevolg van de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd.
 
 

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015