Verhoging AOW-leeftijd van 65 jaar naar 66 jaar en AOW-opbouw

Sinds de invoering van de AOW in 1957 bouwt iedereen die in Nederland woont vanaf zijn 15e tot zijn 65ste levensjaar AOW op. Een volledige AOW-uitkering wordt dus in 50 jaar opgebouwd. Dat is jaarlijks 2 %. Voor elk gemist jaar, bijvoorbeeld als gevolg van emigratie en latere terugkeer, wordt de AOW-uitkering met 2% gekort. Dit blijft zo, ook als de AOW-leeftijd in 2020 naar 66 jaar gaat. De leeftijd waarop met de AOW-opbouw wordt begonnen, wordt ook met 1 jaar verhoogd, zodat de opbouwperiode ook nu precies 50 jaar bedraagt. Voor degenen geboren vóór 1 januari 1955 blijft de opbouwperiode van 15 tot 65 jaar gehandhaafd. Degenen geboren op of na 1 januari 1955 hebben een opbouwperiode van 16 tot 66 jaar.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015