Verhoging AOW-leeftijd van 65 naar 67 jaar niet zonder overgangstermijn

Er zijn veel manieren om de AOW-leeftijd te verhogen. Verhoging met 1 maand per jaar, zodat in 24 jaar de leeftijd van 67 jaar wordt bereikt, is een manier. Sneller kan ook. Je kunt zelfs in een keer naar 67 jaar gaan, maar met overgangstermijnen voor wie boven de 45 of 50 is. Een ding is zeker; het betekent niet dat men van de ene op de andere dag twee jaar langer moet werken, aldus minister Donner van SZW. Wat voor de AOW geldt, gaat ook op vooraanvullende pensioenen. Ook de pensioenleeftijd voor aanvullende pensioenen, die eveneens op 65 jaar gefixeerd is, staat ter discussie

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015