Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Verhoging maximale aansprakelijkheid personenvervoer

Bij vervoer van personen en goederen is het algemeen geaccepteerd dat de aansprakelijkheid van de vervoerder wordt gelimiteerd. Langzamerhand zien we een stijging van de maximale bedragen waarvoor een vervoerder aansprakelijk is. Nu past de wetgever in een besluit van 29 september 2020 het maximale bedrag per persoon voor het personenvervoer over binnenwateren en met andere vervoersmiddelen aan.

Algemeen

De maximale limiet voor schade aan personen te betalen door de vervoerder over water is voor het laatst vastgesteld in 1991. In 2009 werden de maximale bedragen voor vervoer van personen over de weg en per spoor verhoogd. In 2014 werden de maximale bedragen voor vervoer van personen over zee verhoogd. Voor de binnenvaart bleven de oude lage bedragen gelden. In een procedure naar aanleiding van een ernstig ongeval op een zeilboot keurde de Hoge Raad goed dat de wettelijke bedragen verhoogd werden door een indexering. De Hoge Raad oordeelde daarbij dat verdere verhoging is voorbehouden aan de wetgever. De wetgever heeft nu invulling gegeven aan deze wens van de Hoge Raad.

De wijziging

De wetgever heeft ervoor gekozen de hoogte van de aansprakelijkheidslimieten voor personenvervoer over binnenwateren aan te laten sluiten bij het zeevervoer. Deze vorm van vervoer komt het meeste overeen met het vervoer over de binnenwateren.

De maximale schadevergoeding die gaat gelden voor personenschade bij vervoer over binnenwateren gaat ook gelden voor schade door dood of letsel van een reiziger bij binnenlands openbaar vervoer en van personenvervoer dat niet in boek 8 van het BW is geregeld. Onder het laatste vervoer valt onder andere vervoer per lift, roltrap of kabelbaan.

Hiermee is voor elk personenvervoer waarvoor sinds 1991 geen verhoging van de limieten is toegepast een gelijke maximale schadevergoeding van toepassing.

De nieuwe limieten worden uitgedrukt in Special Drawing Rights (SDR) in plaats van in Euro. Gekozen is voor SDR omdat het Internationaal Monetair Fonds bij de vaststelling van de SDR rekening houdt met inflatie en deze norm gebruikelijk is bij andere vormen van vervoer.

De nieuwe bedragen

De limiet van € 130.000 wordt vervangen door een nieuwe limiet van SDR 400.000 per persoon. De waarde van een SDR is op dit moment ongeveer € 1,21. De nieuwe limiet komt daarmee uit in de buurt van € 484.000.

De limiet van SDR 400.000 (nieuw) in artikel 8: 983 BW is een maximum per reiziger. Naast dit maximum per reiziger kan ook een limiet uit verdragen zoals het CLNI-verdrag een rol spelen waarbij sprake is van een maximum bedrag per gebeurtenis. Deze verdragen blijven in dit artikel buiten beschouwing.

Inwerkingtreding

De nieuwe bedragen worden van kracht op het moment dat een Koninklijk Besluit de ingangsdatum van het besluit van 29 september 2020 bepaald. Er is geen terugwerkende kracht. Hierdoor wordt bereikt dat vervoerders die de verzekerde bedragen van hun verzekering moeten aanpassen, dit kunnen doen voordat het besluit van kracht wordt.

Informatie

  • Schade Zakelijk
  • EQF 5
  • Maandag 16 november 2020
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships