Verlaging tarieven Successiewet

De staatssecrataris van Financiën heeft een deel van zijn plannen voor de aanpassing en modernisering van de Succesiewet, die de belastingheffing over erfenissen regelt, openbaar gemaakt.
Het hoogste belastingtarief voor partners en kinderen gaat omlaag van 27% naar 20%. Voor overige erfgenamen daalt het hoogste tarief van 68% tot onder de 50%. Verder worden de bestaande vrijstellingen verruimd. Daar staat tegenover dat de grondslag, waarover belasting wordt geheven, wordt verbreed en worden constucties om belastingheffing te ontlopen, aangepakt. 

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015