Verlenging overgangsrecht kapitaalverzekering eigen woning (KEW, BEW en SEW)

Belastingplichtigen die door middel van een schriftelijk bewijs kunnen aantonen dat een financiële instelling, verzekeraar of tussenpersoon/bemiddelaar voor 1 april 2013 een aanvraag van hen heeft ontvangen, waarin wordt verzocht een KEW, BEW of SEW  af te sluiten, of een bestaande KEW, BEW of SEW te verhogen, maar dit verzoek niet hebben kunnen honoreren, kunnen ook nog na 1 april 2013 van het overgangsrecht gebruik maken, Voorwaarde is dat de KEW, BEW of SEW  uiterlijk op 31 december 2013 tot stand is gekomen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015