Verlies op geldlening aan werkgever geen negatief loon

Een werknemer leent ca. € 35.000 van de bank en leent dit bedrag met dezelfde rente door aan zijn werkgever wegens diens betalingsachterstand bij de Belastingdienst. De werkgever gaat failliet en de werknemer blijft met een oninbare vordering op de werkgever zitten. De werknemer merkt deze vordering aan als negatief loon. De Belastingdienst is het hiermee niet eens. De rechtbank stelt de inspecteur in het gelijk. In hoger beroep krijgt de werknemer gelijk, maar de Hoge Raad is duidelijk. De werknemer heeft de lening verstrekt uit angst zijn baan te verliezen. De lening strekte tot behoud van de dienstbetrekking. De waardedaling van de vordering kwalificeert niet als negatief loon. Aangezien het fiscale loonbegrip gelijk is aan dat voor de sociale verzekeringen, vormt het verlies op de lening geen vermindering van de premies.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015