Verpande beleggingsverzekering niet invloed op hoogte boeterente

Het Kifid heeft op 23 oktober 2019 uitspraak gedaan of bij het oversluiten van een hypotheek voor de berekening van de boeterente rekening kan worden gehouden met een verpande beleggingsverzekering.

Belanghebbende heeft een hypothecaire geldlening bij een bank. Daarnaast heeft belanghebbende een beleggingsverzekering bij een verzekeraar. De rechten uit de verzekering zijn aan de bank verpand. De hypotheek en de verzekering zijn niet gekoppeld.

Belanghebbende besluit om de geldlening over te sluiten naar een andere geldverstrekker. Hierdoor moet hij wegens vervroegde aflossing boeterente betalen.

 

Belanghebbende stelt dat bij het bepalen van de boeterente rekening moet worden gehouden met de waarde van de beleggingsverzekering, zodat het bedrag waarover de boeterente wordt berekend lager uitvalt. Hij vordert onder meer het verschil tussen de in rekening gebrachte boeterente en de boeterente die hij verschuldigd zou zijn volgens de door hem voorgestelde berekening.

 

Het Kifid overweegt dat noch de hypotheekofferte, noch de algemene voorwaarden, noch de AFM-leidraad van 20 maart 2017 een bepaling bevatten waarin staat dat de waarde van de elders lopende beleggingsverzekering (waarbij er geen relatie bestaat met de voor de geldlening geldende rente) moet worden meegenomen bij het vaststellen van het bedrag dat belanghebbende boetevrij kan aflossen. Het enkele feit dat de beleggingsverzekering is verpand, maakt niet dat de waarde hiervan bij het berekenen van de vergoedingsrente dient te worden betrokken.


Het Kifid wijst de vordering van belanghebbende dan ook af.

Informatie

  • Financieren
  • Woensdag 6 november 2019