Verpleegkundige AWBZ zorg in natura in dienstbetrekking

Een verpleegkundige is in dienstbetrekking werkzaam en is daarnaast ingeschreven bij de KvK en verleent via een bemiddelingsbureau 24 uur zorg aan terminaal zieken bij thuiszorginstellingen (AWBZ zorg in natura). De Belastingdienst trekt de eerder afgegeven VAR WUO in en verstrekt een VAR loon. Rechtbank Noord-Nederland (14 januari 2014) is van oordeel dat er geen sprake is van zelfstandigheid van de verpleegkundige ten opzichte van de zorginstellingen. De verpleegkundige heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij ondernemersrisico loopt. Zij verricht de werkzaamheden dan ook niet voor eigen rekening en risico. Het oordeel dat de verpleegkundige geen ondernemer is voor de inkomstenbelasting.  zal ook gevolgen hebben voor de sociale zekerheid. De verpleegkundige is verplicht verzekerd; de zorginstellingen zullen dan ook sociale verzekeringspremies moeten afdragen.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015