Verpleegkundige in thuiszorg geen werknemer maar zzp?er

Hof Arnhem-Leeuwarden (23/09/2014, 14/00206) acht een gediplomeerde, BIG-geregistreerde verpleegkundige, die sinds 2002 werkzaam in de thuiszorg is, geen werknemer, maar zelfstandige (zzp’er). In 2008 heeft zij haar werkzaamheden in de thuiszorg verricht via vijf zorginstellingen. De verpleegkundige heeft via deze instellingen aan elf personen thuiszorg verleend en stelt dit als ondernemer te hebben gedaan. De Belastingdienst acht haar geen ondernemer (ze is afhankelijk van de zorginstellingen). Volgens het hof is de verpleegkundige ondernemer: voor eigen rekening en risico en zelfstandig gewerkt, substantiële omzet en wezenlijke ondernemersrisco’s  (niet verkrijgen of ‘wegvallen’ van opdrachten). Dit betekent dat de verpleegkundige niet verzekerd is voor de werknemersverzekeringen en dat haar opdrachtgevers geen premies verschuldigd zijn.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015