Verplichte aflossingseis eigen woning verduidelijkt

Vandaag is de nota naar aanleiding van het verslag inzake het wetsvoorstel 'Fiscale verzamelwet 2014' (TK 33.950, nr. 6) gepubliceerd.


Naar aanleiding van de daarover door kamerleden gestelde vragen, is met de gepubliceerde nota meer duidelijkheid verschaft over de aflossingsverplichting bij herkwalificatie van de eigenwoningschuld. Zie hiervoor paragraaf 2 van de nota.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015