Verplichte pensioenregeling bij een BPF

Veel werkgevers vallen onder een verplichtgestelde pensioenregeling bij een bedrijfstakpensioenfonds. Soms pakt dat heel ongelukkig uit. In dit artikel een voorbeeld uit de praktijk én een mogelijke oplossing.

Een werkgever valt onder de verplichtstelling van een bedrijfstakpensioenfonds (BPF). Hij heeft ook een aantal administratieve krachten in dienst, die relatief jong zijn en een hoog salaris genieten.

Een werknemer van 29 jaar met een salaris van € 50.000 dient een maandelijkse premie aan het BPF te betalen van € 350,-. De werkgever legt zelf eenzelfde bedrag bij. De totale premie per jaar bedraagt dan ook € 8.400. Daarbij dient te worden opgemerkt dat de premiegrondslag en ook de pensioenopbouw is afgetopt op het maximumdagloon, ongeveer € 45.000.

Als de werkgever deze werknemer een middelloonregeling met een opbouwpercentage van 2,25% per dienstjaar bij een verzekeringsmaatschappij had toegezegd (zonder maximering van het salaris), had de premie per jaar ongeveer € 4.500 geweest.
Ik heb de werkgever dan ook gevraagd waarom het administratieve personeel niet in een aparte BV is opgenomen die niet onder de verplichtstelling van het BPF valt. Voor het totale bestand van 5 werknemers is een jaarlijkse besparing te realiseren van ongeveer € 15.000.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Woensdag 7 mei 2008