Verrekening premies

Rechter maakt einde aan impasse en concludeert tpt verrekening van in Luxemburg betaalde sociale verzekeringspremies.

Rechter maakt einde aan impasse en concludeert tpt verrekening van in Luxemburg betaalde sociale verzekeringspremies.

Op het loon van Rijnvarende (X) zijn door zijn werkgever in Luxemburg sociale verzekeringspremies ingehouden. In zijn aangifte IB/PVV heeft X verzocht om vrijstelling voor de premies volksverzekeringen. Bij het opleggen van de aanslag heeft de Belastingdienst de vrijstelling niet verleend.

De SVB heeft twee A1 verklaringen ten name van X afgegeven. Hieruit volgt, dat X verzekerings- en premieplichtig is in Nederland voor de volksverzekeringen. De belastingrechter is aan die A1 verklaringen gebonden, ook al staan die nog niet onherroepelijk vast. X is dus verzekerings- en premieplichtig voor de volksverzekeringen in Nederland.

Dat betekent echter niet dat de Belastingdienst bij die heffing Unierechtelijke en internationale regels kan negeren. Doordat Nederland de procedureregels niet heeft nageleefd en in Nederland de bevoegdheden zijn verdeeld over de SVB en de Belastingdienst wordt X geconfronteerd met een dubbele heffing. Om te voorkomen dat het Unierecht wordt ondermijnd oordeelt het Hof dat de belastingrechter de impasse dient te doorbreken. Het Hof verrekent de door de werkgever in Luxemburg ingehouden sociale verzekeringspremies met de premies volksverzekeringen. (Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 7 mei 2020, nr. 19/00355)

Informatie

  • Sociale zekerheid
  • Donderdag 6 augustus 2020