Verruiming gouden handdruk stamrechten en 80%-regeling

Ontslagvergoedingen die in 2014 worden toegekend kunnen uitsluitend als een uitkering ineens worden verstrekt en niet meer in de vorm van een periodieke uitkeringen (stamrecht). Toch is het in 2014 nog mogelijk om onder bepaalde voorwaarden de ontslagvergoeding in de vorm van een periodieke uitkering te gieten.

Voor alle op 31 december 2013 bestaande stamrechten, ook als de ontslagdatum in 2014 ligt, heeft de werknemer de keuze tussen enerzijds het stamrecht in 2014 ineens zonder boete (revisierente) op te nemen of  anderzijds te kiezen voor periodieke uitkeringen. Kiest de werknemer voor een uitkering ineens en is het stamrechtkapitaal vóór 15 november 2013 overgemaakt naar een professionele verzekeraar, bank, beleggingsinstelling of stamrecht-BV, dan is slechts 80% van het stamrechtkapitaal belast. Deze 80%-regeling geldt uitsluitend in 2014 en alleen als het gehele stamrechtkapitaal wordt omgezet in een uitkering ineens.  

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015