Verruiming ketenbepaling

Een verzoek van D66 en VVD werd door Asscher gehonoreerd. Er wordt wettelijk geregeld dat de ketenbepaling voor AOW’ers wordt verruimd. Het aantal tijdelijke contracten voor AOW-gerechtigden zou gesteld moeten worden op maximaal zes in maximaal vier jaar. Volgens de plannen van Asscher zou dit alleen mogelijk zijn als dit in de cao is afgesproken. Het uitbreiden van de ketenbepaling zorgt net als de verkorting van de loondoorbetalingsperiode voor een risico op verdringing. Door uitbreiding van de ketenbepaling alleen mogelijk te maken bij cao is het aan cao-partijen om te bezien of verdringing zich in een bepaalde sector wel of niet voordoet en dienovereenkomstig te handelen.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Woensdag 6 mei 2015