Verruiming regeling deeltijd-WW

Minister Donner van SZW verruimt de regeling voor deeltijd-WW om te voorkomen dat werknemers die structureel overwerken, zoals vrachtwagenchauffeurs, de dupe worden als hun werkgever een beroep op deze crisismaatregel moet doen. Op grond van de regeling kan de werkgever eenmalig de arbeidsuren van de werknemer verminderen tot een maximum van 50%. De werknemer blijft tenminste voor 50% doorwerken. Over de niet gewerkte uren ontvangt de werknemer een WW-uitkering als aan de criteria van de Werkloosheidwet (WW) is voldaan. In de huidige regeling worden de overuren niet in aanmerking genomen. Daarom wordt de regeling uitgebreid, zodat ook de overuren worden meegenomen. De pensioenopbouw kan dan onverminderd doorgaan.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015