Verruiming schenkingsvrijstelling bij aflossing eigenwoningschuld

Sinds de invoering van de nieuwe Successiewet per 1 januari 2010 is de eenmalige schenkingsvrijstelling voor schenkingen van ouders aan kinderen van € 24.000,-- uitgebreid tot € 50.000,-- ingeval de schenking wordt gebruikt voor de aankoop van een eigen woning door het kind of voor een studie. Voorwaarde is wel dat het kind tussen de 18 en 35 jaar oud is en bij notariële akte is bepaald dat het geschonken bedrag is bestemd voor de aankoop van een eigen woning door het kind. Met ingang van 1 januari 2011 wordt de verhoging van schenkingsvrijstelling ook van toepassing op de aflossing van de eigenwoningschuld.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015