Verschil in toezicht DNB gerechtvaardigd

Verschillen in toezicht door De Nederlandsche Bank (DNB) op banken, verzekeraars en pensioenfondsen zijn gerechtvaardigd, meldt DNB. Baken, Verzekeraars en Pensioenfondsen vallen onder verschillende toezichtregimes met uiteenlopende toezichteisen. Het zijn verschillende soorten instellingen met fundamenteel andere bedrijfsmodellen, en daaruit voortvloeiende balansen en risico’s. Die verschillen rechtvaardigen verschillen tussen toezichtkaders.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015