Verslag inzake wetsvoorstel Belastingplan 2015

De vaste commissie voor Financiën is belast met het voorbereidend onderzoek van het wetsvoorstel 'Belastingplan 2015'.

In het op 9 oktober 2014 opgemaakte verslag (TK 34.002, nr. 9) heeft de commissie verslag uitgebracht van haar bevindingen.

In het verslag zijn ook nieuwe vragen van diverse kamerfracties opgenomen inzake o.m. de nettolijfrente in box 3.Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015