Verslag inzake wetsvoorstel 'Novelle Pensioenakkoord'

Diverse kamerfracties hebben inmiddels kennis genomen van het wetsvoorstel 'Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014'.

De fracties hebben over het wetsvoorstel nog wel enige vragen. Deze vragen zijn opgenomen in het verslag van 5 februari 2014 (TK 33.847, nr. 6).

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015