Verslag rondetafelgesprek wetsvoorstel 'Novelle Pensioenakkoord'

De vaste commissie voor Financiën en de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben op donderdag 30 januari 2014 gesprekken gevoerd over het wetsvoorstel 'Novelle Pensioenakkoord'.

Van deze gesprekken is op 14 februari 2014 een verslag uitgebracht TK 33.847, nr. 9).Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015