Verslag van schriftelijk overleg wetsvoorstellen Witteveenkader

Op 27 maart 2014 heeft de vaste commissie van Financiën van de Eerste Kamer het verslag vastgesteld van het schriftelijk overleg over de wetsvoorstellen inzake de aanpassingen van het Witteveenkader (EK 33.610 en EK 33.847).

Bij het verslag zijn als bijlagen opgenomen de brief van de vaste commissie van Financiën aan de staatssecretaris van Financiën van 19 maart 2014 en de (reactie)brief van de staatssecretaris van Financiën van 21 maart 2014.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015