Verslag wetgevingsoverleg wetsvoorstel 'Novelle Pensioenakkoord'

De vaste commissis voor Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben op 3 maart 2014 overleg gevoerd met de staatssecretarissen van Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het wetsvoorstel 'Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014'.

Van dit overleg hebben de commissies op 13 maart 2014 een verslag uitgebracht (TK 33.847, nr. 24).Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015