Versobering pensioenen leidt in veel gevallen tot compensatie

Uit onderzoek van Towers Watson is gebleken dat meer dan 70% van de werkgevers van plan zijn hun werknemers te compenseren voor het verlies aan pensioenopbouw vanaf 1 januari 2015. Vanaf dat moment wordt een maximum pensioengevend loon van € 100.000 ingevoerd. De vorm waarin de compensatie plaatsvindt is verschillend. Ongeveer 1/3 van de werkgevers kiest voor een verhoging van het brutoloon.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015