Versoepeling bezitsvrijstelling kapitaalverzekeringen in Box 3 vanaf 1 januari 2011

Kapitaalverzekeringen gesloten vóór 15 september 1999 hebben een bezitsvrijstelling van € 123.428 per persoon, mits de verzekering niet is verlengd of het verzekerd kapitaal niet is verhoogd. Op gezamenlijk verzoek van de belastingplichtige en zijn partner kan de vrijstelling van de ene partner door de andere partner worden benut. Vanaf 1 januari 2011 is het niet meer nodig om hiervoor een verzoek in te dienen. Als sprake is van fiscale partners wordt automatisch uitgegaan van de gezamenlijke vrijstelling van € 246.856.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015