Vertrouwen in financiële instellingen licht verbeterd

De Nederlandsche Bank heeft aangegeven dat het vertrouwen in Nederlandse financiële instellingen licht is gestegen (van 55% in 2012 naar 57% in 2014). Het vertrouwen in pensioenfondsen, banken en verzekeraars is nog wel beduidend lager (28%) dan vóór de financiële crisis (2007). Oorzaken van het relatief lage vertrouwen in de pensioensector zijn volgens de toezichthouder de verlagingen van pensioenaanspraken, de aanhoudende discussie over het stelsel en de verhoging van de pensioenleeftijd. Opvallend is dat het vertrouwen in het eigen fonds groter is dan in pensioenfondsen in het algemeen.

Het vertrouwen in de deskundigheid van bestuurders is fors gestegen (van 33% in 2013 naar 41% in 2014). Slechts 19% geeft aan vertrouwen te hebben in de integriteit van bestuurders, de helft is neutraal of heeft geen mening. 

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015