Verzamelbesluit Lijfrenten in de winstsfeer geactualiseerd!

Op 12 juni 2014 is het fiscale verzamelbesluit 'Lijfrenten in de winstsfeer' in geactualiseerde vorm  in de Staatscourant gepubliceerd (Stcrt. 16111).

Het kenmerk van de herpublicatie is BLKB2014/816. Dit besluit is een actualisering van het besluit van 28 december 2004, nr. CPP2004/633M.

Het besluit is in ieder geval nu ook toegespitst op het regime van lijfrentesparen (spaarvariant voor de verzekerde lijfrente in box 1).    

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015