Verzekeringsfraude vaker ontdekt

Het Verbond van Verzekeraars geeft een beeld van de verzekeringsfraude in 2019.

Volgens het Verbond van Verzekeraars is het aantal bewezen verzekeringsfraudes in 2019 bijna verdubbeld. Het gaat om meer dan 22.000 zaken en een bedrag van 96 miljoen euro. Onwaarheden verstrekken en informatie verzwijgen zijn de voornaamste oorzaken.

In een CBV factsheet wordt een overzicht gegeven. Een ontwikkeld evaluatiemodel helpt om na vaststelling van verzekeringscriminaliteit interne kwetsbaarheden bij de maatschappij in kaart te brengen. Ook worden waarschuwingen over fraude- en cybercrime beter met elkaar gedeeld.

Informatie

  • Basis, Vermogen, Schade Particulier, Schade Zakelijk, Inkomen
  • Zaterdag 17 oktober 2020