Via stichting ingehuurde chauffeurs niet in dienstbetrekking bij transportondernemer

Naast diensten van uitzendbureaus huurt een transportondernemer chauffeurs in via een stichting. Achter deze stichting gaan een familie schuil. De Belastingdienst stelt een privaatrechtelijke dienstbetrekking tussen de transportondernemer en de 3 leden van de familie. Hof Arnhem-Leeuwarden 20/05/2014, 13/00733 acht het betoog van de transportondernemer geloofwaardig dat hem vanwege commerciële druk niet uitmaakte wie reed als chauffeur, zolang deze beschikte over een chauffeursdiploma. Het Hof acht niet aannemelijk dat de familieleden verplicht waren jegens de transportondernemer hun arbeid persoonlijk te verrichten en vervanging was mogelijk zonder overleg, zodat er geen sprake is van een privaatrechtelijke dienstbetrekking en dus geen verzekeringsplicht werknemersverzekeringen.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015