Visie AFM op pensioenstelsel

De AFM is van mening dat de maatschappelijke houdbaarheid van het pensioenstelsel kan worden vergroot door het stelsel beter uitlegbaar, transparanter en efficiënter te maken. Ook is het van belang dat in de afweging om meer keuze in het pensioenstelsel te introduceren rekening wordt gehouden met kennis over consumentengedrag.

De AFM is voorstander van de introductie van meer keuzemogelijkheden voor de deelnemer, waar mogelijk, waarbij het van belang is, rekening het korte termijn  consumentengedrag. Iedereen met een inkomen uit arbeid moet verplicht aanvullend pensioen opbouwen tot een bepaald minimum. Daarboven moeten deelnemers de mogelijkheid krijgen om zelf te bepalen of ze aanvullend meer pensioen willen opbouwen. Afschaffing van de doorsneepremie, zodat oneerlijke subsidies tussen generaties moeten worden weg genomen. Kostenbesparing door grotere pensioenuitvoerders en   vereenvoudiging van de pensioenregelingen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015