Voorkoming eindheffing ex art. 32ba Wet LB bij uitstroom oudere werknemers

Als een werkgever één of meer oudere werknemers wil stimuleren tot het nemen van ontslag, dan wel hen zelf wil ontslaan onder toekenning van een ontslagvergoeding, bestaat de kans dat de vergoeding bij de werkgever wordt belast met de extra eindheffing van 52% van artikel 32ba Wet LB 1964.

In casu gaat het om de eindheffing op regelingen voor vervroegde uittreding.

In het op 14 oktober 2014 op www.belastingdienstpensioensite.nl ge(her)publiceerde vraag en antwoord met het nummer 12-002 wordt aangegeven hoe de werkgever in dit geval de ontslagvergoeding fiscaal gefacilieerd aan de werknemer kan doen toekomen zonder dat de eindheffing van artikel 32ba Wet LB 1964 is verschuldigd.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015