Voorrang voor de Wwz

Drie wetsvoorstellen in kader van de Wet werk en zekerheid, Invoeringswet Participatiewet en de Wet werk en bijstand. Het wetsvoorstel inzake Werk en zekerheid regelt verbetering flexwerkers (vanaf 1 juli 2014), hervorming ontslagrecht (vanaf 1 juli 2015), verkorting WW duur (gefaseerd vanaf 2016) en aanscherping eisen passende arbeid (vanaf 1 januari 2015. Per 1 juli 2014 worden proeftijd, concurrentiebeding in tijdelijke arbeidscontracten en het uitzendbeding beperkt. Bij CAO afwijken van de loondoorbetalingsverplichting als er geen werk is in oproepcontracten wordt beperkt. Wordt een tijdelijk contract niet verlengd dan moet de werkgever dit een maand tevoren aangeven op straffe van verlenging van een maand van het tijdelijke contract.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015