Voorstel ter voorkoming dat ANW-ers met minderjarige kinderen in de bijstand terecht komen

Gehuwden en / of duurzaam samenwonenden, geboren op of na 1 januari 1950, die een minderjarig kind verzorgen, hebben bij het overlijden van hun partner recht op een ANW-uitkering. De uitkering bedraagt 70% van het nettominimumloon (€ 1.043,-- bruto per maand) vermeerderd met een halfwezentoeslag (€ 240,-- bruto per maand). Zodra het kind de 18-jarige leeftijd bereikt vervalt het recht op de ANW-uitkering. In dat geval bestaat het risico dat de nabestaande terugvalt op de bijstand. Om dit te voorkomen, moeten ANW-gerechtigden zich in de toekomst verplicht scholen en werk aanvaarden. Deze verplichting gaat in na een periode van twee jaar na het overlijden van de partner. Begin 2009 zal een voorstel hiertoe door de ministerraad worden behandeld.    

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015