Voorstel volledig of gedeeltelijk uitstellen AOW

Mensen kunnen als ze dat willen hun AOW straks maximaal vijf jaar later laten ingaan. Ze kunnen ook aangeven of ze de AOW slechts gedeeltelijk laten ingaan in plaats van volledig. Gaat de AOW later in, dan wordt deze ook hoger. Dit heeft de ministerraad op voorstel van staatssecretaris Aboutaleb van SZW besloten. De AOW zal dienaangaande worden aangepast.
Doel van het wetsvoorstel is een cultuuromslag te bewerkstelligen, waarbij mensen de 65-jarige leeftjd niet meer zien als definitief eindpunt van hun werkzame leven. Daarnaast wordt men in de gelegenheid gesteld om na het bereiken van de 65-jarige leeftijd de AOW geheel of gedeeltelijk te ontvangen. De AOW wordt dan een individuele keuze, hetgeen bij pensioenen nu al het geval is.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015