Vooruitbetaalde hypotheekrente is niet aftrekbaar

Hof Den Bosch heeft op 26 september 2019 (publicatie 21 november 2019) uitspraak gedaan of de door erflaatster vooruitbetaalde hypotheekrente aftrekbaar is.

Erflaatster is in 2014 overleden. In haar aangifte inkomstenbelasting 2014 is een aftrekpost eigenwoningrente aangegeven. Volgens belanghebbenden (de erven) betreft dit de rente voor het gehele jaar 2014.

 

In geschil is of het (gehele) bedrag aftrekbaar is als eigenwoningrente. Volgens belanghebbenden is de rente op grond van artikel 3.120 lid 4 Wet IB 2001 aftrekbaar. De inspecteur stelt dat de rente betrekking heeft op een periode waarin de woning niet meer als eigen woning kwalificeert, waardoor de rente in zoverre niet aftrekbaar is.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft geoordeeld dat de rente volledig aftrekbaar is, aangezien erflaatster de rente heeft vooruitbetaald voor het hele jaar 2014 op een moment waarop de schuld een eigenwoningschuld was.

 

Volgens Hof Den Bosch is het betalingsmoment echter niet beslissend of de rente aftrekbaar is.

 

Het hof overweegt, dat belanghebbenden de stelling van de inspecteur dat de woning na het overlijden niet langer als eigen woning kan kwalificeren, niet hebben bestreden, zodat van de juistheid daarvan moet worden uitgegaan. Dat betekent volgens het hof dat de rente die betrekking heeft op de periode na het overlijden niet als rente van een eigenwoningschuld kan worden aangemerkt. Het gelijk is derhalve aan de inspecteur.

Informatie

  • Financieren, Fiscaal: Wet IB
  • Dinsdag 26 november 2019