Voorwaarde premiekorting jongere werknemers wijzigt

De Tweede Kamer heeft de Verzamelwet SZW op 13 november 2014 aangenomen. Een  amendement regelt dat het vereiste voor premiekorting jongere werknemers wordt verlaagd van 32 naar 24 uur per week. Voor de premiekorting jongere werknemer geldt ook, dat de jongere een dienstbetrekking heeft met een arbeidsduur van ten minste 32 uur per week. Het voorstel is dit vereiste te verlagen naar ten minste 24 uren per week (meer jongeren helpen aan werk). Om dit uitvoerbaar te maken geldt dit pas voor dienstbetrekkingen met een jongere werknemer die beginnen op of na 1 juli 2015. De premiekorting jongere werknemer bij deze lagere arbeidsduur geldt ook voor een dienstbetrekking die start tussen 1 juli 2015 en 1 januari 2016. De werkgever kan de premiekorting toepassen zolang de dienstbetrekking duurt en maximaal 2 jaar na start dienstbetrekking.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015