Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Vordering op schending zorgplicht tussenpersoon inzake beleggingsverzekering afgewezen wegens verjaring (I)

Dit bericht betreft een samenvatting van een bindend advies van het Kifid.

Een consument en zijn echtgenote hebben door de advisering en bemiddeling van een assurantie-adviseur, in 1995 een beleggingsverzekering afgesloten bij levensverzekeraar X. In dit kader is het echtpaar drie klachtenprocedures gestart bij het Kifid. In alle drie de procedures zijn de klachten en vorderingen van het echtpaar afgewezen door de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening. Hierna wordt de eerste zaak (nr. 2020-733) samengevat.

De assurantie-tussenpersoon was destijds franchisenemer van een organisatie. In 2002 is die franchiseovereenkomst beëindigd en heeft een medewerker van de assurantieadviseur de activiteiten voortgezet onder een handelsnaam van een tussenpersoon (hierna: de tussenpersoon).

De consument stelt de tussenpersoon aansprakelijk voor eventuele fouten van de voormalig assurantie-adviseur en verwijt de tussenpersoon ook dat hij zijn zorgplicht heeft geschonden gedurende de looptijd van de beleggingsverzekering.

Nu de tussenpersoon geen verweer heeft gevoerd tegen de stelling van de consument dat de tussenpersoon voor eventuele fouten van de voormalig assurantie-adviseur aangesproken kan worden, is de geschillencommissie daarvan uitgegaan. De vordering die ziet op schending van de zorgplicht en informatieverplichtingen voorafgaand aan en bij het afsluiten van de beleggingsverzekering is volgens de geschillencommissie op grond van artikel 3:310, lid 1 BW verjaard. De vordering die ziet op schending van de zorgplicht gedurende de looptijd van de beleggingsverzekering is volgens de geschillencommissie gedeeltelijk verjaard en is voor het overige afgewezen.

Informatie

  • VTVaktechniek
  • Civieljuridische Aspecten, Beleggen, Toekomstvoorzieningen, Estate Planning, Flexiblisering werk & pensioen, Financieel Gezond & Pensioenplanning, Vermogen, Hypothecair Krediet, Inkomen, Pensioen, Recht: Overig
  • Zaterdag 19 september 2020
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships