Vraag & Antwoord Witteveenkader 2015 (5)

Om zekerheid te verkrijgen of de pensioenregeling aan de fiscale eisen voldoet, kan deze altijd ter beoordeling aan de belastingdienst worden voorgelegd.

Als de pensioenregeling vóór 1 januari 2015 wordt voorgelegd, kan tevens gebruik worden gemaakt van de wettelijke glijclausule. Deze glijclausule houdt in dat de pensioenregeling kan worden ingevoerd en na afstemming met de inspecteur van de Belastingdienst de pensioenregeling waar nodig met terugwerkende kracht kan worden aangepast. Het voordeel van de wettelijke glijclausule is dat de regeling in de periode tussen invoering en aanpassing met terugwerkende kracht niet als fiscaal onzuiver wordt aangemerkt. De glijclausule geldt echter niet voor pensioenregelingen die na 1 januari 2015 ter beoordeling zijn voorgelegd.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015