Vraag-en-antwoord set eigen woning

Op 10 december 2012 heeft het ministerie van Financiën een set met vragen en antwoorden gepubliceerd over de nieuwe regels per 1 januari 2013 voor de hypotheekrenteaftrek, over het bij-behorende overgangsrecht, alsmede over het over-gangsrecht inzake de KEW, de SEW en het BEW. De antwoorden kunnen behulpzaam zijn voor de prak-tijk. De set met vragen en antwoorden is te vinden in de rubriek ‘Documenten en publicaties’ op www.rijksoverheid.nl/ministeries/fin.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015