Vragen en antwoorden aflossingsvrije hypotheek

Bij een aflossingsvrije hypotheek wordt geen kapitaal opgebouwd ter aflossing van de hypothecaire schuld. Andere vormen kennen wel kapitaalopbouw, al dan niet fiscaal gefacilieerd zoals de kapitaalverzekering eigen woning, ter aflossing van de hypotheek. Mede om deze reden dient volgens de staatssecretaris van Financiën in de sfeer van de advisering uitdrukkelijk aandacht te worden besteed aan risico’s die voor de betrokkene aan de verschillende financieringsmogelijkheden kleven.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015