Vragen en antwoorden over de wijziging in de Wajong

De Rijksoverheid publiceert een overzicht van vragen en antwoorden over de veranderingen in Wajong 2020-2021.

Om de Wajong beter te laten werken en begrijpelijker te maken is de Wajong gewijzigd. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid publiceert een overzicht van vragen en antwoorden over die wijzigingen. Zo maakt de nieuwe Wajong het bijvoorbeeld makkelijker om bij te verdienen en om ook de garantie te krijgen dat je weer recht hebt op een Wajong als een baan waarna de Wajong-uitkering stopte weer verloren wordt. 

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Ziekte & Arbeidsongeschiktheid, Inkomen
  • Woensdag 17 maart 2021