Vragen-en-antwoordenset inzake lijfrenten gepubliceerd

Op 22 januari 2014 is op www.rijksoverheid.nl een geactualiseerde set met vragen en antwoorden (V&A's) over overbruggingslijfrenten, afkoop kleine lijfrenten en lijfrentesparen gepubliceerd.

Ten opzichte van de laatste set met V&A's van november 2012 zijn er enkele vragen toegevoegd. Bovendien is aan de set een nieuw onderdeel toegevoegd over de nieuwe (per 1 januari 2014) tijdelijke oudedagslijfrentevorm.

Bij de beantwoording van de vragen is uitgegaan van de wetteksten en cijfers voor het jaar 2014.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015